Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Čarovný svet animovaného filmu

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Zo zákulisia pohyblivých obrázkov.
Trinásťdielny seriál o histórii, dielach a tvorcoch filmového žánru, ktorý nemusí byť určený len najmladšej generácii. Seriál dokumentárnych filmov je prvým uceleným filmárskym pohľadom na dejiny slovenského animovaného filmu, jeho najvýraznejšie, najosobitejšie diela, tendencie a autorov. Zároveň je to ojedinelá ukážka toho najlepšieho, čo v tejto oblasti počas takmer 60 rokov na Slovensku vzniklo. Projekt však nie je len rekapituláciou toho, čo sa dodnes vytvorilo, ale pokus pomôcť k znovuzrodeniu slovenského animovaného filmu. Prvá časť patrí nestorovi slovenského animovaného filmu Viktorovi Kubalovi. O ňom sa zmieňujú jeho supútnici i nasledovatelia. Máme možnosť zoznámiť sa s jeho staršími snímkami, ktorým dominuje príbeh o Omarovi a Fatime s názvom Studňa lásky.