Športová televízia
Športová televízia

Čarovný svet animovaného filmu

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Zo zákulisia pohyblivých obrázkov.
Slovenská krajina a tradičná ľudová slovesnosť boli pre animátorov silnou inšpiráciou. Často sa objavuje aj úsmevný, ironizujúci pohľad na náš naturel. Z filmov, v ktorých zaznela veselá kritika na národnú povahu, spomeňme: V krajine divov (r. Kubal), Maľovanky (r. Slavíková), Fúkaj Silák Jeleniar (r. Jurišič), Janko Hraško (r. Kubal), O Kremnici (r. Seydl). Vrcholom tejto témy bol prvý slovenský dlhomentrážny animovaný film Zbojník Jurko (r. Kubal).