Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra 1981

Priebeh medzinárodnej speváckej súťaže Bratislavská lýra 1981.