EURO 2020
EURO 2020

Bratislavská lýra 1981

Vhodné pre všetkých
Priebeh medzinárodnej speváckej súťaže Bratislavská lýra 1981.