Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra 1981

Vhodné pre všetkých
Priebeh medzinárodnej speváckej súťaže Bratislavská lýra 1981.