Herec
Herec

Bratislavská lýra 1983

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie Jitky Zelenkovej na Bratislavskej lýre v roku 1983.