Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavská lýra 1983

Vhodné pre všetkých
Lýrové pódium v rámci Bratislavskej lýry 1983.