Bratislavská lýra 1983

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Vystúpenie Jitky Zelenkovej na Bratislavskej lýre 1983.