Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Bratislavská lýra 1983

Vhodné pre všetkých
Vystúpenie Jitky Zelenkovej na Bratislavskej lýre 1983.