Bratislavská lýra 1983

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty.