Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Samuel Capricornus

"director musicae posoniensis" hudobný dokument o Bratislavskom pôsobení skladateľa.