Fenomén21
Fenomén21

Bratislavská lýra 1984 (Bratislavská lýra )

Vhodné pre všetkých
Zostrih z Bratislavskej lýry z roku 1984.