Športová televízia
Športová televízia

Staré jaré tváre

Nevhodné do 12 rokov
Hudobno-zábavný program z kaviarne Savoy v Bratislave.