Vandrovali hudci

Vhodné pre všetkých
Detská hudobno-zábavná relácia s folklórnou tematikou.