Boris a Brambor
Boris a Brambor

Storočnica SND

6. časť historickej dokumentárnej eseje je venovaná Opere SND v období rokov 1970 – 1989