Herec
Herec

Okná duše dokorán

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Duševné poruchy zhoršujú kvalitu života jednotlivcov, vytvárajú partnersko-sociálnu disharmóniu, zaťažujú verejné financie, výkonnosť ekonomiky a celú spoločnosť. Prevenciou je hovoriť o nich. Všetky fakty o tejto téme sú univerzálne potrebné. Liga za duševné zdravie vám prináša 16 dielny cyklus zrozumiteľného rozprávania a poučných informácií priamo od odborníkov. Originálnym prvkom v relácií je osoba moderátorky MUDr. Soni Belanskej, ktorá sama je psychiatrička, respektíve psychoterapeutka. Okná duše dokorán je pre všetkých, ktorým duševné zdravie nie je ľahostajné.
8/ Psychosomatika – keď duša hovorí rečou tela: Existujú ochorenia, ktoré na nerozoznanie vyzerajú ako telesné, ale ich príčina je v narušenej psychike – hovoríme o psychosomatických poruchách. A hoci početné vyšetrenia nepreukážu nijakú telesnú príčinu, pacient má dlhodobo zníženú kvalitu života; často trvá aj niekoľko rokov, kým začne riešiť svoj problém u správneho špecialistu – psychológa alebo psychiatra. Pôvod týchto ochorení je v chronickom strese. Riešenia ponúka predovšetkým psychoterapia. Hosť diskusie: MUDr. Patricia Tropek, psychiatrička