Fenomén21
Fenomén21

Okná duše dokorán

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 12 rokov HD
Duševné poruchy zhoršujú kvalitu života jednotlivcov, vytvárajú partnersko-sociálnu disharmóniu, zaťažujú verejné financie, výkonnosť ekonomiky a celú spoločnosť. Prevenciou je hovoriť o nich.
14/ Minulosť a budúcnosť psychiatrie na Slovensku: Ako ďaleko do histórie siahajú korene psychiatrie a psychológie? Aké je ich postavenie v súčasnej medicíne, a najmä – aká ich čaká budúcnosť? V súčasnosti stojíme na prahu reformy starostlivosti o duševné zdravie. Ak chceme niečo zmeniť a zlepšiť v budúcnosti, je dôležité poučiť sa z chýb minulosti. Tento medicínsky odbor sa stále vyvíja a usiluje sa reagovať na zmeny v spoločnosti, aj v myslení ľudí. Podarí sa správne a včas prispôsobiť problémom moderných ľudí? Hosť diskusie: MUDr. Pavel Černák, PhD.