Tour de France 2022
Tour de France 2022

Detektívka Emka a kamaráti pátrači

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Detektívka Emka s kamarátmi pátračmi dostanú pozvánku na zimné školenie v prírode. Počas neho sa dostávajú do všelijakých dobrodružných situácií a pomôžu polícii aj záchranárom vyriešiť nejeden prípad.
"Detektívka Emka a kamaráti pátrači" čerpá z prostredia envirokriminality a enviroprevencie. V každej časti Emka a jej kamaráti riešia prípad súvisiaci s poškodzovaním prírody. Napr. porušovanie ochrany vôd, nelegálny obchod s ohrozenými druhmi živočíchov, nepovolený výrub stromov a ich predaj a pod. Emka s pátračmi prispejú k ich objasneniu . Zároveň sa deti pri obrazovkách zoznámia so špecializovanými pracoviskami MV SR, ktoré Emke pomôžu túto problematiku vysvetliť a prípady vyriešiť.