Boris a Brambor
Boris a Brambor

Chvíľka poézie (Chvíľka poézie (Ján Smrek))

Nevhodné do 15 rokov HD
Báseň Jána Smreka Bacardi recituje Marián Miezga.