Reláciu najbližšie vysielame

Chvíľka poézie

Nevhodné do 12 rokov HD
Svetová a slovenská poézia interpretovaná nielen hereckými osobnosťami.
Ľubomír Feldek prednáša ľúbostné piesne stredovekého trubadúra Henrica van Veldekeho.