Chvíľka poézie

Nevhodné do 15 rokov HD
Vianočná Chvíľka poézie je venovaná básnikovi Štefanovi Strážayovi. Interpretuje Marek Geišberg.