Chvíľka poézie (Chvíľka poézie (Ivan Korman a Peter Repka))

Nevhodné do 12 rokov HD
Svetová a slovenská poézia interpretovaná nielen hereckými osobnosťami.
Veršami Ivana Kormana a Petra Repku sa bezprostredne dotkneme udalostí z augusta 1968. Básne recituje Jana Plichtová.