Ježišova matka

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Netradičný pohľad na biblický príbeh nachádza paralely v období 50-tych rokov 20.storočia.
Televízna inscenácia samizdatovej drámy Alexandra Mojsejeviča Volodina. Netradičný pohľad na biblický príbeh zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, radosť veriacich, ale aj neprajnosť tých, ktorí zabili, alebo aspoň zradili, nachádza paralely v období 50-tych rokov 20.storočia. Samizdatová dráma sa začala v Rusku hrať až koncom 80-tych rokov. Režisér Jozef Bednárik hru upravil a posunul ju do 50-tych rokov 20.storočia, do rokov strachu, podozrievania, udavačstva a farizejstva. Zámerom bolo urobiť z mýtu zrozumiteľný príbeh, "poľudštiť" jednotlivé postavy, a pritom zachovať Ježišovo učenie o láske, tolerancii, trpezlivosti. Matka Mária je láskavá, spravodlivá, ale pritom obyčajná vdova po tesárovi, ktorá v Ježišovi stratila milovaného syna, najlepšie zo svojich štyroch detí a správa, že vstal z mŕtvych, ju inštinktívne núti chystať večeru. Ľudia - chorí a trpiaci, ale aj tí, ktorí jej syna zradili a zabili - však od nej očakávajú čosi iné.