Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Okná duše dokorán

Duševné poruchy zhoršujú kvalitu života jednotlivcov, vytvárajú partnersko-sociálnu disharmóniu, zaťažujú verejné financie, výkonnosť ekonomiky a celú spoločnosť. Prevenciou je hovoriť o nich. Liga za duševné zdravie vám prináša 16 dielny cyklus zrozumiteľného rozprávania a poučných informácií priamo od odborníkov. Relácia je pre všetkých, ktorým duševné zdravie nie je ľahostajné. Predĺžená online verzia.