Okná dokorán

Tvrdá realita života zasiahne aj do života rodiny Janitárovcov. V rámci výstavby novej cesty sa chystá asanácia rodinných domov v okolí janitárovského sídla. Tento kamienok uvoľní obrovskú lavínu problémov v rodine, spoločnosti aj v ľuďoch samých.
Veseloherný príbeh, v ktorom murárska partia Vinca Janitára v prostredí kúzelného rekreačného zariadenia prežije "nedobrovoľnú" dovolenku, umožnil tvorcom poukázať na to, že mnohí nevedia jestvovať bez práce ani vtedy, keď by mali regenerovať svoje zdravie.