Koleso času 2/95

Dokumentárny cyklus o historických pamiatkach, archeologických výskumoch a záchrane kultúrneho dedičstva.