B.S.P. Bromove stretnutie v Piešťanoch

Vhodné pre všetkých
Televízne stretnutie Orchestra Gustáva Broma v Piešťanoch s jeho hosťami.