Vandrovali hudci

Hudobno-zábavná a súťažná relácia s folklórnou tematikou pre deti a mládež.