Clippato

Vhodné pre všetkých
Hudobný cyklus videoklipov klasickej hudby z celého sveta v podaní popredných domácich a zahraničných interprétov moderuje Martin Babjak. Tématické vydanie cyklu je venované slávnym operným áriám.
Hudobný cyklus videoklipov klasickej hudby z celého sveta v podaní popredných domácich a zahraničných interprétov moderuje Martin Babjak. Tématické vydanie ako prezentácia slovenských klipov.