Žiť je úžasné

Vhodné pre všetkých
Emma Tekelyová hovorí so svojím hosťom fotografkou Ivonou Oreškovou o krásach života.