Boris a Brambor
Boris a Brambor

More hudby - špeciál

Nevhodné do 12 rokov HD
Dokumentárny film zachytávajúci aktuálne dianie v slovenskom hudobnom priemysle na pozadí „koronakrízy“.