Slovenský deň kroja

Dokumentárny film SLOVENSKÝ DEŇ KROJA 2020. Prierez Slovenskom, jeho krásy ukryté v rozmanitosti spevov, tancov, zvykov a krojov.