Chvíľa pre pesničku 1976

Víťazné skladby z Bratislavskej lýry 1976.