Chvíľa pre pesničku 1976 (Chvíľa pre pesničku )

Vhodné pre všetkých

Hudobné návraty.