Športová televízia
Športová televízia

Chvíľa pre pesničku 1976 (Chvíľa pre pesničku )

Vhodné pre všetkých
Víťazné skladby z Bratislavskej lýry 1976.