Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Chvíľa pre pesničku 1976

Vhodné pre všetkých
Pásmo ľudových piesní s dievčenskou skupinou ZOBOR.