Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Okná dokorán

Ďaľšia časť dlhodobého cyklu. Problematika prijímania na vysoké školy a zneužívanie protekcie pri obchádzaní zákona.