Žiť je úžasné

Vhodné pre všetkých
dirigent Tono Popovič hosťom Emmy Tekelyovej v rozprávaní o impulzoch života, o tom, čo všetko nás inšpiruje a motivuje a robí náš život krajším
Dirigent Tono Popovič hosťom Emmy Tekelyovej v rozprávaní o impulzoch života, o tom, čo všetko nás inšpiruje a motivuje a robí náš život krajším.