Športová televízia
Športová televízia

Drotárskym chodníkom

Hra zobrazuje osudy slovenských drotárov pôsobiacich v období 1.svetovej vojny a VOSR v Tbilisi a ich dotyky s revolučnými pohybmi ruského a gruzínskeho proletariátu.