Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Okná dokorán

Mladá psychologička zvierat Táňa Hrubišová sa v rámci riešenia výskumnej úlohy dostáva do problematického vzťahu s niekdajším spolužiakom Ing. Šimčiskom, čo ešte viac skomplikuje jej už aj tak zložitú rodinnú situáciu.
Mladá psychologička zvierat Táňa Hrubišová sa v rámci riešenia výskumnej úlohy dostáva do problematického vzťahu s niekdajším spolužiakom Ing. Šimčiskom, čo ešte viac skomplikuje jej už aj tak zložitú rodinnú situáciu.