Za oponou

Vhodné pre všetkých
Prechádzka operetou Emericha Kálmána: Grófka Marica.