Nočná pyramída

Nevhodné do 12 rokov HD
Rozhlas v televízii s hosťom Nočnej pyramídy, skladateľom a dlhoročným dramaturgom STV, Ľubom Belákom.