Boris a Brambor
Boris a Brambor

29. výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá

Vhodné pre všetkých HD
Slávnostné udeľovanie výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá.
Redakcia časopisu Pamiatky a múzeá udelí tento rok už 29.výročné ceny tohto časopisu za najpozoruhodnejšie diela v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku za rok 2019 v týchto 10 kategóriách: Objav/Nález Akvizícia Expozícia Výstava Publikácia Menšia publikácia/drobná tlač/periodiká Obnova/Adaptácia Reštaurovanie Akcia/Podujatie/Dlhodobé projekty Audiovizuálne diela a multimédiá Galaprogram slávnostného odovzdania 29.výročných cien časopisu Pamiatkay a múzeá moderuje Štefan "Vandal" Chrappa.