Športová televízia
Športová televízia

Žiť je úžasné

Emma Tekelyová hovorí so svojím hosťom, Sisou Sklovskou o impulzoch života.