Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Okná dokorán

Inžinier Šimčisko v nových podmienkach práce na JRD, rozširuje spoluprácu s výskumným ústavom a na svojom úseku ho rentabilita núti urobiť riskantný krok.
Inžinier Šimčisko v nových podmienkach práce na JRD, rozširuje spoluprácu s výskumným ústavom a na svojom úseku ho rentabilita núti urobiť riskantný krok.