Vesmírne laboratórium

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Popularizačný cyklus s astronomickou tematikou s Dr.Jiřím Grygarom. Tentoraz o meteoroch a meteorických rojoch.