Dedkovia na krku

Francúzska komédia o prázdninách s dvoma veľmi odlišnými dedkami.