Muži s plnou mocou

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Dramatický obraz spoločenského a politického pohybu na Slovensku, ktorý viedol k vyhláseniu Československej republiky.
Prvá časť dvojdielnej televíznej inscenácie. Autori zobrazujú vývin slovenskej politiky v poslednom roku existencie Rakúsko-Uhorska, sledujú vedúce osobnosti spoločenského života, mužov, ktorí na seba brali zodpovednosť za politické rozhodnutia v tomtoprevratnom období. Ide predovšetkým o predstaviteľov vtedajšej Slovenskej národnej strany a Strany sociálnodemokratickej. Dramatický obraz zámerov slovenskej politickej reprezentácie na začiatku novej epochy našej národnej a štátnej samostatnosti.