So slovenskou tanečnou hudbou

Nevhodné do 12 rokov
Populárno-náučná relácia o slovenskej tanečnej hudbe v rokoch 1945 - 1948, ktorú uvádza Eva Krížiková a Oldo Hlaváček s použitím originálnych zvukových záznamov a platní.
Populárno-naučná relácia o histórii slovenskej tanečnej hudby, ktorú uvádza Eva Krížiková a Oldo Hlaváček, s použitím originálnych zvukových záznamov a platní.