Stretnúť človeka

Vhodné pre všetkých
Stretnutie s hudobným skladateľom Jánom Cikkerom.