Smejeme sa storočiami

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Z cyklu dramatizovaných humoristických poviedok našich a svetových autorov: K. Zechenter -Laskomerský Súboj na pivo a I. L.Caragiale Staničná reštaurácia s témou ,,kamaráti z mokrej štvrte".
Cyklus dramatizácií poviedok zo svetovej a domácej humoristickej tvorby. Usilujú sa zosmiešniť alkoholikov a alkoholizmus, nemierne požívanie liehových nápojov a zapojiť sa tak vhodnou zábavno-satirickou formou do celospoločenského boja proti neresti, ktorá ohrozuje ľudstvo od nepamäti. Dramatizované poviedky dopĺňajú ľudové múdroslovia, aforizmy, vtipná básnička Andreja Sládkoviča, poučenie pesničkou z Národných spievaniek Jána Kollára. V hlavných úlohách : Jana Nagyová, Dušan Szabó, Ivo Gogál, Emil Horváth ml., Zita Furková, Eva Večerová a ďalší.